Giới Thiệu

Panro là một hiệp hội chuyên nghiệp trình bày và thảo luận một cách khách quan về ngành trồng cây phi lợi nhuận cùng với việc thúc đẩy bộ tiêu chuẩn công nghiệp. Chỉ có các tổ chức phi lợi nhuận mà nhiệm vụ chính của nhóm là trồng cây nằm dưới chiếc ô Panro. Do đó, một tổ chức như Bảo tồn thiên nhiên tham gia vào nhiều hoạt động bao gồm hết nhưng không tập trung chủ yếu vào việc trồng lại rừng sẽ không được trình bày.
Mục tiêu của phần giới thiệu chung này chủ yếu mô tả ngắn gọn về cách các tổ chức trồng cây phi lợi nhuận khác nhau như thế nào. Làm sáng tỏ những khác biệt này giúp các nhà tài trợ lựa chọn tốt nhất loại hình tổ chức trồng ra loại cây nào để hợp tác tốt nhất nhằm tối đa hóa tỷ lệ chi phí – lợi ích của họ. Ngoài ra, nó cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian và nghiên cứu về việc hiểu biết những vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên, khuyến khích mọi người cùng tham gia. Với sự ra đời của các chương trình này giúp cho việc bảo vệ các tài nguyên rừng và đang được chính phủ chính thức công nhận và khuyến khích người dân tham gia quản lý các tài nguyên thiên nhiên, tăng vẻ đẹp tự nhiên của cảnh quan; tạo rừng giải trí vì lợi ích của dân cư nông thôn và thành thị. Hãy nhớ rằng, không có cây phi lợi nhuận nào là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả các nhà tài trợ! Mỗi cây trồng phi lợi nhuận có những điểm mạnh, điểm yếu và sự kỳ quặc riêng và phần này sẽ xem xét các khía cạnh sau: họ trồng cây cỡ nào, nơi họ trồng cây, người trồng cây, nhiệm vụ bổ sung, cách tổ chức hoạt động, liên kết, đạo đức, truyền thông, tiếp thị và quảng cáo và tình trạng IRS.
Về kích thước của cây thì cây có xu hướng được phân thành bốn kích cỡ:
1. Cây giống
2. Cây non
3. Cây phát triển
4. Cây trưởng thành
Cây con có xu hướng cao dưới ba feet và đường kính nhỏ hơn 2. Chúng hoặc được trồng từ hạt giống trong các hạt giống hoặc được mua từ các vườn ươm cây (thường với số lượng lớn). Đôi khi, họ có thể được nhận miễn phí hoặc với chi phí thấp thông qua các khoản tài trợ. Cây non là những cây nhỏ nằm giữa 2 đỉnh – 3,5 rộng khoảng 4,5 điểm so với mặt đất. Ba Lan có đường kính 3,5 điểm – 12,9. Ở mức 4,5 trên mặt đất. Cây thành phố có xu hướng cực hoặc kích thước lớn hơn, thường được trồng bằng máy móc như sâu đục thân đào hố và các thiết bị khác mang và đặt cây. Cây thành phố thường được trồng bởi Sở Giải trí và Công viên Thành phố. Một số loại cây khác như cây non, cây sào và cây có kích thước lớn hơn có thể được mua từ vườn ươm cây.
Cây được trồng ở đâu?
Các tổ chức phi lợi nhuận trồng cây có thể trồng cây: tại địa phương, khu vực, trên toàn nước Mỹ, ở một vài hoặc nhiều quốc gia ngoài Hoa Kỳ,…
Ai trồng cây?
Các tổ chức trồng cây phi lợi nhuận thường trồng cây theo các hình thức như: Họ có thể tự trồng cây bao gồm các tình nguyện viên bên ngoài, họ có dự án trồng cây cụ thể như tự trồng cây ban đầu (có thể với các tình nguyện viên bên ngoài) nhằm duy trì việc quản lý của các nhóm trồng trọt . Ngoài ra họ có thể ký hợp đồng toàn bộ dự án trồng cây cho một nhóm bên ngoài đủ điều kiện và kết hợp những việc như họ có thể chuyển đổi theo thời gian từ một hoặc nhiều hơn những điều trên để trồng và quản lý cây.
Nhiệm vụ bổ sung: Một số tổ chức trồng rừng phi lợi nhuận chỉ tập trung vào việc trồng cây trong khi những tổ chức khác có thể bao gồm một hoặc nhiều nhiệm vụ sau:
1. Việc phân phối bếp lò tiết kiệm nhiên liệu hoặc than sinh học
2. Cải thiện vệ sinh trong cộng đồng người
3. Phân phối hệ thống khí sinh học (chúng cung cấp năng lượng) cho các cộng đồng người nghèo
4. Phân phối các tấm năng lượng mặt trời cho các cộng đồng người nghèo
5. Cung cấp tín dụng carbon cho doanh nghiệp
6. Thực hiện nghiên cứu và / hoặc giáo dục lâm nghiệp
7. Tham gia vào hoạt động lâm nghiệp / môi trường
8. Giảm lở đất giết người thông qua trồng cây
9. Giảm đói và khát thông qua trồng rừng
10. Cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng
11. Bảo vệ đất khỏi lạm dụng và lạm dụng bằng cách mua và / hoặc giáo dục và đào tạo người bản địa
12. Cung cấp du lịch sinh thái
13. Giáo dục công nghiệp về quản lý cây xanh đô thị và / hoặc nông thôn
14. Việc bán các sản phẩm giúp rừng và người dân bản địa.
15. Cung cấp tài trợ cho các dự án trồng cây
Nói cách khác, một số tổ chức chỉ trồng cây trong khi các tổ chức khác thực hiện cả việc trồng cây lẫn việc bảo vệ và nhiều nhiệm vụ khác như là công cụ cần thiết để cải thiện hệ sinh thái bao gồm hệ thực vật, động vật và cộng đồng người.
Chạy phi lợi nhuận như thế nào?
Câu hỏi này bao gồm ba phần: nhân viên, hoạt động nội bộ và bên ngoài. Về nhân viên, tất cả các tổ chức phi lợi nhuận trồng cây đều có Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành. Hầu như tất cả các tình nguyện viên sử dụng. Khi số lượng nhân sự tăng lên, các vị trí chuyên môn phát triển như quản lý tài khoản, điều phối viên dự án, nhà văn cấp, người gây quỹ, người quản lý trang web, kỹ thuật viên dự án, v.v. Các tổ chức trồng cây phi lợi nhuận lớn nhất có thể có cố vấn pháp lý nội bộ, điều phối viên thành viên, người phát ngôn chuyên nghiệp, nhân viên tiếp thị, điều phối viên sự kiện, quản lý, v.v.
Hoạt động nội bộ có thể là hiệu quả hoặc hỗn loạn. Trong một ví dụ, có một tổ chức trồng cây phi lợi nhuận cỡ trung bình thường rất xuất sắc trong hoạt động và dễ dàng là một trong những nhóm tốt nhất để hợp tác nhưng thường xuyên trải qua giai đoạn hỗn loạn với doanh thu nhân viên và tình nguyện viên hùng hậu. 99% thời gian, họ là một trong những tổ chức tuyệt đối tốt nhất để hợp tác nhưng trong thời gian khủng hoảng, họ là một mớ hỗn độn. Trong một tình huống khác, có một số tổ chức trong đó Giám đốc điều hành là người duy nhất có thể đưa ra các quyết định không chuẩn và người đó có thể rất khó tiếp cận.
Các hoạt động bên ngoài liên quan đến cách một người hoạt động bên văn phòng. Các dự án trồng cây đang thành công hay thất bại? Làm thế nào để các thành viên tổ chức cộng đồng giới thiệu bản thân tốt? Làm thế nào để các hỗn loạn có tổ chức có thể làm mọi thứ có xu hướng diễn ra suôn sẻ? Có kế hoạch dự phòng? Những người trong lĩnh vực có đủ thẩm quyền và nguồn lực để thực hiện các thay đổi cần thiết để thích ứng với các vấn đề không mong muốn? Những người được đào tạo tốt như thế nào?
Liên kết
Hầu hết các tổ chức trồng cây phi lợi nhuận là hoàn toàn độc lập nhưng một số thì không. Liên kết với nhau trong bối cảnh này có nghĩa là mối quan hệ với một tổ chức khác vượt ra ngoài thương mại kinh doanh cơ bản. Các mối quan hệ có thể thông qua Giám đốc điều hành, một hoặc nhiều cá nhân trong Hội đồng quản trị hoặc thậm chí sâu hơn trong đó tổ chức trồng cây phi lợi nhuận thực sự là một công ty con mở hoặc ẩn của một thực thể khác.
Một xu hướng gần đây là các thành phố tạo ra một thực thể phi lợi nhuận cạnh tranh với các tổ chức phi lợi nhuận trồng cây khác. Ví dụ, trước đây, để trồng cây ở nhiều thành phố, một tổ chức trồng cây phi lợi nhuận sẽ ký hợp đồng với Sở Giải trí và Công viên thành phố và một sự kiện trồng cây tùy chỉnh có thể dễ dàng được tạo ra. Giờ đây, ngày càng có nhiều thành phố tạo ra một tổ chức phi lợi nhuận do thành phố kiểm soát trực tiếp với tổ chức trồng cây phi lợi nhuận. Các địa điểm hiện có được chính trị hóa nên hiện nay thành phố được kiểm soát bởi một đảng chính trị cụ thể, họ sẽ cố gắng trồng cây tại và gần các địa điểm quan tâm của đảng chính trị đó, chẳng hạn như trụ sở chiến dịch, v.v. cần và hướng tới những gì làm cho chính quyền hạnh phúc.
Các ví dụ khác về liên kết bao gồm:
1. Tôi nên cung cấp bao nhiêu tính minh bạch?
2. Nếu một thành viên của một ngành đang xem xét hợp tác với chúng tôi, tôi có nên nói với anh ta về sự cạnh tranh trong ngành của anh ta có hoặc hiện đang hợp tác với chúng tôi?
3. Tôi có nên đăng Quy tắc đạo đức trên trang web của chúng tôi không? Nếu vậy, nó phải chi tiết như thế nào?
4. Khi tôi tuyên bố rằng ‘X số tiền trồng một cây, tôi có nên nói với người đóng góp rằng nó thực sự là một phần của tổng số chi phí trồng cây khi đó là trường hợp nào?
5. Nếu cây sẽ hoặc có thể bị chặt hạ sau này để lấy gỗ, tôi có nghĩa vụ phải nói với người đóng góp trước khi họ đóng góp không?
6. Có thể trồng cây thu được miễn phí hoặc với chi phí thấp hơn bình thường nhưng yêu cầu số tiền đặt cho mỗi cây từ người đóng góp?
Truyền thông
Truyền thông liên quan đến ba lĩnh vực:
1. Nội dung trên trang web và tài sản thế chấp
2. Giao tiếp với cộng tác viên và nhà tài trợ
3. Tiếp thị và quảng cáo liên quan đến các nhà tài trợ doanh nghiệp
Trang web và nội dung tài sản thế chấp phải càng nhiều thông tin càng tốt về ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao, như thế nào và chi phí của tất cả mọi thứ mà cây trồng phi lợi nhuận làm. Trang web phải đăng tên nhân viên, Thành viên của Hội đồng quản trị, địa chỉ gửi thư thực tế, địa chỉ email làm việc, số EIN, số id thuế nhà nước, Số DUNS và ‘Quy tắc đạo đức.
Giao tiếp với những người đóng góp và các nhà tài trợ quảng cáo nên càng chính xác càng tốt. Nếu họ muốn đóng góp cho một dự án cụ thể và có những nhược điểm tiềm năng cho dự án đó thì nhà tài trợ nên biết về họ trước khi tiền đổi chủ. Nhà tài trợ nên biết trước những gì mà việc trồng cây phi lợi nhuận có thể, có thể và không thể làm cùng với thời hạn thanh toán, v.v.
Đôi khi, một phần của việc tiếp thị và quảng cáo một quan hệ đối tác dự án được đưa vào tổ chức phi lợi nhuận trồng cây. Những nhóm này có xu hướng biết ít hoặc không biết gì về tiếp thị và quảng cáo. Tuy nhiên, đó là một kỳ vọng ngày càng tăng để cung cấp phương tiện truyền thông xã hội, trang web và bản tin chất lượng cao cho các nhà tài trợ doanh nghiệp. Khả năng tạo và phổ biến một thông cáo báo chí hoặc video YouTube đang nhanh chóng trở thành một phần của doanh nghiệp.
Về mặt trồng cây phi lợi nhuận, chúng có thể được chia thành các tổ chức công cộng và tư nhân. Cả hai có thể là 501 (c) (3), nhưng nền tảng tư nhân có các nghĩa vụ pháp lý khác nhau liên quan đến tính minh bạch công khai và họ không được đăng thông tin tài chính và thông tin khác của mình cho các tổ chức phân tích từ thiện công khai như CharityNavigator hoặc Guidestar.org. Do đó, có một công cụ tốt hơn để điều tra các cơ sở công cộng hơn các công ty tư nhân.
Trên đây là phần giới thiệu rất ngắn gọn về một số khác biệt giữa các tổ chức phi lợi nhuận trồng cây. Như đã nêu trước đó, không một tổ chức phi lợi nhuận nào trồng cây làm mọi thứ một cách xuất sắc và không có một tổ chức phi lợi nhuận nào để trồng cây là phù hợp nhất cho tất cả các nhà tài trợ kinh doanh. PANRO.org nhằm mục đích thông báo cho công chúng về khả năng của từng người,nâng cao tiêu chuẩn ngành đồng thời giúp doanh nghiệp tối đa hóa tỷ lệ chi phí, lợi ích của họ bằng cách chọn và làm việc tốt nhất với tổ chức phi lợi nhuận trồng cây phù hợp cho nhu cầu của họ, ngoài ra cung cấp giáo dục và một số tài nguyên khác cho người dân và các tổ chức trong và ngoài ngành trồng cây phi lợi nhuận.

HỖ TRỢ MUA HÀNG [X]
Viet Premier Tour